10 Wojskowy Szpital KlinicznyPowstańców Warszawy 5
Bydgoszcz
Polska

phone: +48 523 787 001

e-mail: marketing@10wsk.mil.pl