GLOBE TRADE CENTRE


Firma prowadzi inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości: budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Firma realizuje iwestycje w Europie Środkowowschodniej i Południowowschodniej oraz poszukującym możliwości inwestycji w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Obecnie GTC działała aktywnie m.in.: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji oraz na Ukrainie koncentrując działalność iwestycyjną w stolicach tych państw.