BIPROMET


Grupa Kapitałowa Bipromet SA działa w szeroko rozumianej branży budowlanej. Główne obszary działalności to: usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw, usługi poligraficzne, usługi wymiarowe, wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych. Spółka realizuje usługi projektowe we wszystkich fazach, od analiz techniczno-ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie w dziedzinach: przemysł ciężki - hutnictwo metali niezależnych, odzysk i przerób złomu metali niezależnych, budownictwo przemysłowe i ogólne, ochrona środowiska - powietrze, woda i ścieki, odpady.