DROP


Spółka zajmuje się hurtowym handlem odpadami - głównie metalicznymi (miedź). Plany spółki przewidująstworzenie centrów odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów komunalnych.