ECHO INVESTMENT


Spółka działa w sektorze nieruchomości, w czterech jego segmentach - mieszkaniowym, biurowym, hotelowym i centrów handlowych. Działa na terenie całej Polski oraz wychodzi z pierwszymi projektami do innych krajów Europy Środkowej.