ENERGOPOL POŁUDNIE


Przedmiotem działalności spółki jest produkcja budowlano-montażowa, kompleksowe wykonawstwo robót ziemno-inżynieryjnych oraz usługi remontowe, sprzętowe i transportowe. Działa głównie jako podwykonawca dużych firm. Sprzedaż produktów i usług koncentruje się na rynku krajowym.