PAMAPOL


Pamapol SA prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mięsno-warzywnego. Od momentu powstania spółka prowadziła działalność w zakresie produkcji dań gotowych, do których należą m.in. pulpety, gołąbki, flaki, gulasze. Spółka posiada ok. 30% udzialu w segmencie dań gotowych w ujęciu ilościowym i 25% udziału w ujęciu wartościowym. Około 75% przychodów ze sprzedaży grupy pochodzi z rynku krajowego. Istotną grupą odbiorców, poza hurtowniami, są także sieci handlu nowoczesnego.