ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE


Energomontaż-Południe jest grupą kapitałową spółek realizujących inwestycje i modernizacje w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle nafty i gazu, ochronie środowiska oraz budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym. Jest także głównym wykonawcą lub podwykonawcą w przemyśle koksowniczym i cementowym.