HYDROBUDOWA POLSKA


HYDROBUDOWA POLSKA jest spółką działającą w sektorze budowlanym, specjalizującym się w budowie obiektów inżynierii wodnej, wykonawstwie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych budownictwa ogólnego, inżynierii wodnej i lądowej.