DREWEXKosiarzy, 3
30-731 Kraków
POLSKA

phone: +48 12 6532583

e-mail: wielkopolska@drewex.com
www: www.drewex.com