HURTIMEXpłk. Strzelców Kaniowskich, 42
90-640 Łódź
POLSKA

phone: +48 42 6391561

e-mail: hurtimex@hurtimex.com.pl
www: www.hurtimex.com.pl