ATLAS ESTATES


Atlas Estates Ltd. Jest spółką dominującą grupy kapitałowej zajmującej się prowadzeniem działalności na rynkach nieruchomości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej za wyjątkiem państw, które w przeszłości były częścią ZSRR. Obecnie Spółka prowadzi działalność w pięciu państwach - n aWęgrzech, w Polsce, w Rumunii, na Słowacji i w Bułgarii.