IMMOEAST


Immoeast powstał w 1999r. Jest spółką córką grupy Immofinanz prowadzącą działalność na rynku nieruchomości w Europie Środkowo- i Południowowschodniej. Działalność Immoeastu obejmuje praktycznie wszystkie sektory nieruchomości: biura, centra handlowe, nieruchomości logistyczne, mieszkania oraz hotele.