SELENA FM SA


Selena FM SA to spółka holdingowa Grupy Selena zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej na całym świecie i opartej na polskim kapitale. W skład Grupy wchodzi 28 spółek w 16 krajach, w tym 12 zakładów produkcyjnych. Selena FM SA koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem decyzyjnym w kwestii tworzenia i realizacji strategii rozwoju.