ATON-HT


Aton-HT jest prawnym właścicielem technologii MTT-Micro Thermal Treatment,służącej unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych. Zakres zastosowańtej technologii podzielić można na następujące grupy: odpady zawierające azbest, odpady szpitalne, pozostałości z gabinetów stomatologicznych, odpady wetenaryjne, odpady farmaceutyczne oraz odpady przemysłowe.