Sokołów S.A.


W obecnym kształcie organizacyjnym Grupa Sokołów S.A. powstała  w 2000r., po fuzji dwóch grup wiodących wówczas na rynku mięsnym: Grupy Farm Food i Grupy Sokołów. Podejmując szybką i głęboką restrukturyzację m. in. wprowadzając specjalizację  produkcji  w poszczególnych zakładach Grupy  i konsekwentnie rozwijając własny program rozwoju hodowli zarodowej trzody, staliśmy się jednym z liderów i prekursorów zmian dokonujących się w branży mięsnej

Aktualnie w skład Grupy wchodzi siedem dużych, nowocześnie  wyposażonych zakładów produkcyjnych: w Sokołowie Podlaskim, Czyżewie, Kole, Jarosławiu, Tarnowie, Dębicy oraz w Robakowie k/Poznania. Należą do niej również następujące spółki zależne: „Agro-Sokołów” Sp. z o.o. z trzema dużymi gospodarstwami rolno-hodowlanymi, „Sokołów-Export” Sp. z o.o.  – obsługująca  handel zagraniczny Grupy, „Sokołów-Service” Sp. z o.o. – zapewniająca obsługę techniczną oraz „Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. – odpowiadająca za sprawy transportu i logistyki.

Grupa Sokołów posiada duży potencjał produkcyjny umożliwiający dzienną produkcję około 1200 ton wysokiej jakości wyrobów. Nowoczesne technologie, wysokiej jakości surowiec i doskonałe receptury gwarantują produktom oferowanym przez Grupę najwyższe standardy jakościowe i zdrowotne. Dzięki temu i konsekwentnie realizowanej strategii handlowej i marketingowej marka Sokołów jest obecnie najlepiej rozpoznawalna na polskim rynku produktów mięsnych. Usytuowanie  zakładów produkcyjnych Grupy, a także rozbudowana sieć sprzedaży obejmująca wszystkie kanały dystrybucji,  w tym nowocześnie zorganizowaną sieć własną, zapewniają dostępność produktów Sokołowa na terenie całego kraju.

W działalności Grupy  bardzo ważną rolę odgrywa eksport, bowiem walory produktów cenione są  także przez odbiorców zagranicznych. Średnio ok. 25-30% ogólnej wielkości sprzedaży trafia na rynki zagraniczne, w tym głównie do Unii Europejskiej. Eksport grupy obsługuje "Sokołów-Eksport" Sp. z o.o., specjalizująca się w handlu zagranicznym.